Рекламна агенция VoxDesign

Рекламна агенция VoxDesign вече 30 години се занимава с издателска дейност и това е отлична реклама. Агенцията вече има техническата възможност да предлага на своите клиенти цялата гама услуги, които са във връзка с печатните издания.

В случай, че имате готов ръкопис или готов текст, написан на пишеща машина, който трябва да се превърне в завладяваща книга, полезен учебник или любопитно списание, служителите в агенцията ще направят текста в електронен вариант, което на професионален език се нарича набор на текст.

Ако в изданието е необходимо да се поместят някакви таблици, схеми и фигури, особено, ако се касае за учебник или научно издание, от рекламната агенция VoxDesign ще се справят перфектно с тяхното изчертаване. Определено имат достатъчно голям опит в отпечатването на редица научни трудове като професури и докторантури от Техническия университет.

Не рядко се случва да се пишат и математически формули, особено за учебниците и научните трудове.

При подготовката на текста за печат се изисква да се направи страниране. Това е правилно позициониране на набрания текст  страниците на бъдещото издание.

За да бъде всичко наред с текста в печатното издание, е необходимо да бъде направена коректура. Рекламната агенция VoxDesign прави първа и втора професионална коректура. Първата се извършва след странирането на текста. Правят се необходимите редакции в смислово и граматическо отношение.

Така редакторите успяват да уловят неяснотите в смисъла на текста и да нанесат спешните поправки. При допуснати граматически и пунктуационни грешки, се прави корекция.

След като са направени корекции по текста, се налага да бъде направено допълнително страниране, тъй като са отпаднали цели изречения и вероятно дори цели абзаци.

След второто страниране отново се прави коректура на допуснатите пунктуационни и граматически грешки. Пристъпва се към последно форматиране на подготвяното издание.

Ето това са основните етапи, през които ще мине вашият труд, независимо дали е научен или художествен. Не се губи излишно време, тъй като всички процедури се извършват от служителите на агенцията.