Нещо повече за нискочестотния металотърсач

По темата за металотърсачите може да се говори много. Всякакви невероятни истории се носят за иманяри, за обирджии и всякакви подобни. Всички тези истории ни карат да мислим, че металотърсачът е нещо като вълшебна пръчица, която ни разкрива съкровища. А дали е точно така?

Според запознати, най-голямо приложение имат  нискочестотните металотърсачи. Те се характеризират  това, че предаваната енергия при тях е на една честота. Тази честота традиционно е в интервала 3 kHz до 30 kHz.

Какви на главните предимства на този вид металотърсач?

Голяма част от почвите, в които се търсят метали са с лека минерализация. В подобна среда, търсенето с ниска честота дава възможност за достигане до по-голяма дълбочина, целевата идентификация е много по-голяма, както и дискриминацията е значително по-добра.

Нискочестотният металотърсач е енергийно ефективен и почти не се поддава на шум отвън и на всякакви смущения. Ако трябва да сме пределно ясни, то този вид уред е най-подходящия за намиране на всякакви обекти при наличие на пригодни условия.

Какво е необходимо да се знае за нискочестотния уред?

Този вид металотърсач е известен в общественото пространство с още две наименования: едночестотен или детектор с продължителна вълна.

Качеството на търсене с този металотърсач се намалява значително при наличие на соленоводна среда или силно минерализирани почви. Дълбочината  и точността на целевата идентификация намалява значително и  прави опитите ви за намиране на определен обект предварително провалени. При наличието на подобни условия за предпочитане  е да се използва пулс индуктивен детектор.

Нискочестотният детектор е изключително чувствителен към сребро или мед, т. е. високопроводими метали, докато високочестотните металотърсачи намират лесно злато, платина и олово – средно проводими метали.

Полезен съвет

Тъй като нивата на минерализация на почвата са доста променливи, производителността на металотърсача става нестабилна. Съществуват уреди от по-висок клас, които притежават допълнителна функция – грунд баланс. Това позволява промяна на настройките в зависимост от почвените условия. Така се увеличава дълбочината на търсене, целевата информация става по-точна и апаратът работи значително по-тихо.