АЕА предлага обогатяващи и развиващи извънкласни дейности

Учениците на Американско-английската академия (Sofia International school) последователно постигат доста над британските и американските стандарти в публичните прегледи, и много от тях  продължат да учат в университети от световна класа като Кеймбридж и Харвард.

Школата предлага широка гама от обогатяващи и развиващи извънкласни дейности, с които ръководството се надява, да насърчи и родителите да участват в някои от тях. Всички служители са професионалисти с многостранни умения и дългогодишен опит. Перспективите на текущите  конструктивни и творчески дейности, извън учебния процес, се поднасят по начин, по който да провокират ентусиазма на децата.

Извънкласната програма се стреми да провокира децата да опитват нови дейности след училище, докато други избират да останат ангажирани в дейностите, избрани в предишна година. Ръководството е щастливо да получава запитвания и обикновено отговаря положително на заявки за въвеждане на някои нови дейности, предназначени едновременно за ученици и родители.

За да решат по-лесно родителите, могат да прочетат указанията на официалния сайт на АЕА, като прочетат списъка от извънкласни дейности, които Академията предлага. В електронната платформа родителите могат да открият по-подробни описания на всяка дейност, която се предлага. Добре е да се има предвид, че на официалната страница е включена компилация от всички дейности, предлагани по време на годината, но ръководството може своевременно да осигури ресурси и да сформира нови дейности, ако има желаещи.

Ръководният орган на АЕА знае, че решаването кои дейности са най-доброто за детето, е въпрос не на пари, а на това, на кои от тях то ще се радва. Обогатяващите дейности са от полза за личностното и социално развитие на всяко дете. Децата, които участват в развиващи техните таланти дейности, често имат по-добри оценки в училище, по-високи академичните постижения и по-възвишен стремежи. Такива тийнейджъри е по-малко вероятно да се озоват в беда и са изложени на по-малък риск от юношеско затлъстяване.